Ο ιστότοπος mvpublications.gr δημιουργήθηκε από την MVPUBLICATIONS O.E.. (εφεξής MVP) για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τα βιβλία, υπηρεσίες και εκδηλώσεις της εταιρείας. Επίσης,  ο ιστότοπος mvpublications.gr προσφέρει τη δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να παραγγείλουν βιβλία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση του ιστότοπου γίνεται με πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων:

• Όλο το περιεχόμενο του mvpublications.gr, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της MVP. Με τον όρο περιεχόμενο εννοούνται: κείμενα, άρθρα, λογότυπα, σήματα, φωτογραφίες, εικαστικά, βίντεο κ.λπ. Το περιεχόμενο προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

• Η εταιρεία επιτρέπει την προσωπική χρήση του περιεχομένου αλλά απαγορεύει την εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου (εμπορία, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο) χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια από την εταιρεία.

• H MVP καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλή χρήση του ιστότοπου καθώς και ακριβή και έγκαιρη πληροφορία στον ιστότοπο, ωστόσο η εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ορθότητα της πληροφόρησης ή την ασφάλεια.

• Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών και η εταιρεία δεν ευθύνεται για αυτούς.

Προστασία προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων & Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμούς

Η ΜVP ενεργώντας στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΕΕ 2016/679 ), δηλώνει ότι προς εκπλήρωση των σκοπών του διαγωνισμού θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) με σκοπό να σας ενημερώνει εγγράφως για τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, της σχετικής με αυτόν κλήρωσης και της αποστολής του δώρου σε αυτούς που θα κερδίσουν. Η συναίνεσή σας είναι απαραίτητη για την ως άνω επεξεργασία.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε επιθυμείτε κοινοποιώντας εγγράφως σχετικό αίτημά σας προς την εταιρεία MVP και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η εταιρεία μας, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα διατηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας με ασφάλεια για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι ( 6 ) μηνών και μετά θα τα διαγράψει.

Εάν διαπιστώσετε οιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να καταγγείλετε το συμβάν εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. H εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ KEY BOOKS

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( ΕΕ 2016/679).

Η MVP δηλώνει ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, email, τηλέφωνο) των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό για τους σκοπούς της διεξαγωγής αυτού καθώς και της σχετικής με αυτόν κλήρωσης και της αποστολής του δώρου σε αυτούς που θα κερδίσουν. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, διατηρούν τα κάτωθι δικαιώματα:

-δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα τους

-δικαίωμα διόρθωσης (σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας στείλτε μας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@keybooks

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

-δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

-δικαίωμα στην λήθη  και

-δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων.

Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά & οργανωτικά μέτρα προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να ασκήσουν τα ως άνω δικαιώματά τους, όπως προβλέπονται από τον ως άνω Κανονισμό. Η εταιρεία μας θα διατηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με ασφάλεια για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών και μετά θα τα καταστρέφει. Όποιος συμμετέχων διαπιστώσει παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να καταγγείλει το συμβάν εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν διαβιβάζονται δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτες χώρες.